Col·laboradors

Aquest és un espai d´informació i obert a presentar d´altres iniciatives i col·laboracions que puguem tenir, participant amb associacions dins i fora del nostre país.

Fundació Temps i Compromís

Som una fundació cristiana nascuda l'any 2006 amb la finalitat de contribuir a l'enfortiment dels valors cívics, socials i de convivència, tot això mitjançant les relacions personals i la realització d'activitats.
Creiem que les coses s'han de fer dedicant el temps adequat i estant fermament compromesos amb elles, valorem tots els nostres projectes, activitats i voluntaris sota aquest prisma.

Legacy Coalition

és un moviment cristià d’avis sorgit als EUA, per la necessitat de suport i servei cap als avis. És una iniciativa recent. Fa més de 5 anys que treballen en l'àmbit familiar, concretament els avis, amb una web, xarxes socials, literatura, conferències, seminaris i activitats enfocades per a nosaltres, els avis. Legacy Coalition ens està aportant un clar exemple i una gran ajuda per realitzar aquesta tasca tan engrescadora de donar eines i canalitzar tot allò que poguem aportar als nostres fills i néts.

De familia a familia

De Família a Família existeix per a donar suport a les famílies, enfortir-les per millorar la seva qualitat de vida i capacitar-les a fer-ho amb altres, brindant eines pràctiques basades en principis permanents.

Sols Per Avis –SPA- forma part de la Fundació Temps i Compromís